top of page

CONTINGUTS CONSUM ENERGIA REDUIR LA DEMANDA CONSTRUCTIU I TERMOGRAFIC REDUIR EL CONSUM Professional revaloritzacio medi ambient efcore construccions existents especialista expert COMFORT, VALOR, HABITABILITAT PROFESIONAL REVISIONS HABITATGE LLIBRE DE L'EDIFICI REHABILITACIO, VIABILITAT, PROJECTE façanes, cobertes, fusteries, iltracions d'aire, instal·lacions consignes de comfort TERMOGRAFIA CERTIFICAT ITC AnAlisi d'humitats instal·lacions ocultes GESTIO ENERGETICA Monitoritzacio de consums Analisi tarificacions optimes Sistemes automatitzacio estalvi energetic mantenint la historia el valor de mercat garantia de la qualitat Conservar Rehabilitar historic, proteccio patrimoni licitar gestionar Contractacio, eguiment obres Test de l'edifici eficiencia energetica permisos ajuts assumeix Certificacio energetica Vivenda plurifamiliar, unifamiliar, local, oficines, scola Centre convencions, Residència infantil discapacitats, gent gran, Hospital Arquitecte tecnic, Enginyer Torrelles de Llobregat, Sant Antoni de ilamajor, Barcelona efcore Josep Lluis Escobedo, Xavier Viola

bottom of page